flaga.gif, 1 kB

Doradztwo Podatkowe:

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego
  • podatek dochodowy od osób fizycznych
  • podatek dochodowy od osób prawnych
  • podatek od towarów i usług VAT
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatki i opłaty lokalne
 • konsultacje dotyczące wyboru możliwych strategii podatkowych
 • optymalizacja opodatkowania w celu zgodnego z prawem minimalizowania obciążeń podatkowych
 • audyt podatkowy, którego celem jest ocena dokumentacji podatkowej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniami przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej
 • doradztwo i reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Powrót