flaga.gif, 1 kB

Usługi Rachunkowo - Księgowe (Biuro Rachunkowe):

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz po podpisaniu przez klienta dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezpłatne usługi doradcze dla klientów biura rachunkowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi urzędami w zakresie prowadzonej działalności

Obsługa kadrowa i ZUS

 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników
 • prowadzenie kart: zarobkowej, podatkowej, ubezpieczeniowej, urlopowej pracowników
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS (rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie informacji o kwotach podatku dochodowego osób fizycznych (umowa o pracę, umowy-zlecenia i umowy o dzieło) - dawny PIT-4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników - PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rocznej z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R